Gemekker
in Utrechtse Heuvelrug

Geitenstop is een wassen neus

17 mei 2021

Ondanks dat er in 2017 een geitenstop in de provincie Gelderland is ingesteld, blijft het aantal geiten in die regio fors groeien. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.1 Het onderzoek laat zien dat het aantal geiten sindsdien met 50 procent is gestegen. Campagneleider Kristel Grond: "Een geitenstop klinkt als een goed initiatief van de provincie, maar als het totaal aantal geiten in bestaande bedrijven blijft groeien, is het slechts een kwestie van tijd voor we de volgende zoönose zullen zien." Lees meer >>

Covid-23 uit een Gelderse stal? 'De veehouderij is een tikkende tijdbom

14 mei 2021

Een tikkende tijdbom is het volgens deskundigen, het gevaar van het ontstaan van een nieuw verwoestend virus in een stal in Gelderland of elders in Nederland. Nu het RIVM aan het onderzoeken is of een nieuwe zoönose misschien de oorzaak is van het hoger aantal longontstekingen in de omgeving van geitenstallen, dringt zich ook de vraag weer op hoeveel risico er kleeft aan al die andere dieren in de veehouderij in onze provincie. Lees meer >>

Kamerleden willen stop op geitengroei: 'Toon leiderschap'

15 mei 2021

Kamerleden van de Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat het Rijk ingrijpt om de groei van het aantal geiten te stoppen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat het aantal geiten ondanks een geitenstop met 50 procent groeide. "Echt bizar als je bedenkt dat bedacht is om het aantal geiten niet te laten groeien", zegt Eva van Esch van de Partij voor de Dieren. Lees meer >>

Geitenstop of niet: aantal geiten in Gelderland explosief gestegen

13 mei 2021

Ondanks dat er vier jaar geleden een geitenstop werd ingesteld in Gelderland, zijn er flink meer geiten bijgekomen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat het aantal volwassen melkgeiten in onze provincie sindsdien met 50 procent is gegroeid.
Lees meer >>

Gemekker in Utrechtse Heuvelrug

7 maart 2021

Tijdens een live uitzending vanuit de Cultuurhoek in Driebergen, belichtte de werkgroep Utrechtse Heuvelrug van de Partij voor de Dieren de problematiek van de geitenhouderij in onder meer Utrechtse Heuvelrug.

In een uitzending van ruim een uur kwamen diverse specialisten aan het woord: Arabella Burgers, voorzitter van Caring Vets; Bert Brunninkhuis, voorzitter patiëntenvereniging Q-uestion; Miro Lucassen, journalist bij Follow the Money en Hiltje Keller, Statenlid namens de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht, Alfons Olde Loohuis, Nederlands gewezen huisarts en zoönosen-expert. en Wanne Roetemeijer, ingenieur in bos- en natuurbeheer.

Alfons Olde Loohuis

Alfons Olde Loohuis, Nederlands gewezen huisarts en zoönosen-expert, was als huisarts in Herpen de eerste die in 2007 de Q-koorts-uitbraak in Nederland signaleerde.

​​

Olde Loohuis: “Ik denk dat veel mensen denken: ‘dit kan zo niet’. Zoveel mensen en zoveel dieren. Ik laat weleens een kaartje zien van Canada en Nederland. Canada, daar hebben ze dus helemaal geen varkens, bijna geen kippen, maar ze hebben wel wat koeien. Ze hebben net zo veel koeien in Canada als in Nederland... En wij zijn een postzegel.

Maar dat er zóveel dieren waren en dat er zóveel infectiedruk aanwezig is. Voor mij is dat echt een keerpunt geweest in mijn medische bestaan.

Omarm de dieren, ze doen ertoe, ze maken het leven beter. Maar zorg dat het niet te veel wordt en niet te gek wordt. Dat is de basis.”

Wanne Roetemeijer

Wanne Roetemeijer, ingenieur in bos- en natuurbeheer, legt het verschil uit tussen de verschillende soorten stikstof en de invloed op de natuur.

Roetemeijer: Planten hebben stikstof nodig, zoals wij mensen suiker nodig hebben. Maar de meeste planten zijn gewend aan schaarste. Van nature is er in de natuur, en zeker op de zandgronden, heel weinig stikstof. Dus planten gaan heel erg hun best doen om stikstof te vinden en op te slaan net zoals wij suiker opslaan. De effecten zijn vermesting en verzuring.

Stikstof kijkt niet naar natura-2000 gebied of niet, die slaat gewoon overal neer. Laten we zorgen dat we grond die we hier gebruiken ook gebruiken voor ons eigen eten.

Het stikstofprobleem kunnen wij als Nederland zelf oplossen. Het klimaatprobleem is heel erg groot en daar zijn wij een kleine schakel in. Maar het stikstofprobleem is echt een regionaal probleem van Nederland en omliggende landen, dus we hebben zelf de touwtjes in handen om het op te lossen.

Inspraak Open Microfoon Jesseka Batteau

4 maart 2021

Tijdens de Open Microfoon van 4 maart 2021 heeft Jesseka Batteau van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug ingesproken over de geitenhouderijen in Utrechtse Heuvelrug en raadsleden uitgenodigd voor het webinar op 7 maart aanstaande om 15:30 uur.

Partij voor de Dieren en Dorp en Natuur tegen uitbreiding geitenstal Leersum

28 januari 2021

LEERSUM Volgens Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug en Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum mag de Provincie geen vergunning verlenen voor de uitbreiding van een geitenstal in Utrechtse Heuvelrug, zolang de gezondheidsrisico’s voor omwonenden niet bekend zijn. Op basis van een oude vergunning uit 2016 is uitbreiding in Utrechtse Heuvelrug toegestaan.

Bij het verlenen van de vergunning in 2016, was het verband tussen wonen binnen 2 kilometer van een geitenhouderij en een verhoogd risico op longontsteking nog niet onomstotelijk vastgesteld. In 2017 is dit door het RIVM wel aangetoond.

Volgens de GGD regio Utrecht woont 100% van de bevolking van Overberg, 97% van Amerongen, 75% van Maarsbergen en 61% van Leersum binnen 2 km van een geitenhouderij. 12.000 van de 15.500 inwoners in het gebied lopen verhoogd risico. Op basis hiervan heeft de Provincie in 2018 een geitenstop afgekondigd.

Inmiddels zijn er zorgen over een mogelijk verband tussen Q-koorts en COVID-19. Het RIVM onderzoekt of mensen die Q-koorts hebben gehad een hogere kans hebben op het krijgen van COVID-19. Ook wordt de relatie tussen de veehouderij, luchtkwaliteit en de verspreiding van COVID-19 onderzocht.

Naast het verhoogde risico op longontsteking voor omwonenden in de buurt van geitenhouderijen is er nog onvoldoende inzicht is in mogelijke verhoogde risico’s op COVID-19 besmettings. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug en de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum willen daarom geen uitbreiding van geitenstallen in Utrechtse Heuvelrug.

De werkgroep Utrechtse Heuvelrug van de Partij voor de Dieren en vereniging Dorp en Natuur Amerongen - Leersum hebben gezamenlijk bij de provincie Utrecht een zienswijze ingediend. De zienswijze is hier na te lezen.

Interview Jesseka Batteau 90 in de Regio

2 maart 2021

Partij voor de Dieren werkgroeplid Jesseka Batteau is dinsdag 2 maart geïnterviewd voor het radioprogramma 90 in de Regio over geitenhouderijen in Utrechtse Heuvelrug. Bijgaand kun je het interview terugluisteren.

Schrif­te­lijke vragen Statenfractie betref­fende uitbreiding geiten­ aan­tallen ondanks geitenstop

25 januari 2021

UTRECHT - De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht heeft schriftelijke vragen ingediend over de uitbreiding van het aantal geiten in Utrechtse Heuvelrug. Ondanks een provinciale stop op de uitbreiding van geitenhouderijen sinds 2018, breidt het aantal geiten uit. Nog meer dieren = nog meer risico's voor de volksgezondheid. Klik hier voor de schriftelijke vragen.


Schapen en geiten vaccineren tegen Q-koorts voor 1 augustus 2020

29 augustus 2020

Publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbedrijven hebben nog tot 1 augustus 2020 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts en deze vaccinaties te registreren in het I&R-systeem. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of het enten ook daadwerkelijk is gebeurd. Lees meer >>